Tarpeellinen kysely

Turun AKK:n Hoiva-avustaja TOPPIS 2 ryhmän opiskelijoilta ja heidän ohjaajilta / työnantajilta kyseltiin tuntemuksia työssä oppimisen ohjaamisesta. Ohjaustarvekysely toteutettiin sähköisenä kyselynä (Google-Drive).

Kyselyn tulokset esitellään alla olevassa diasarjassa:

KLIKKAA TÄSTÄ! Hoiva-avustajakoulutus_ohjaustarvekartoitus

Valovoimainen_Hoiva-avustajakoulutus_ohjaustarvekartoitusETUSIVUN KUVA

Mainokset

TOP ten -kysely

Turun AKK:n TOPPIS-malli tuottaa sosiaali- ja terveysalalle uusia hoiva-avustajia.


Työelämän vastaanotto uusille alan ammattilaisille on ollut hyvä. Keskustelua tosin on käyty tehtävien ja työnkuvien jakautumisesta jopa medioiden välityksellä.

TOPPIS-mallin hoiva-avustajakoulutus muodostuu ammatillisesta työvoimakoulutuksesta (2kk) ja palkkatuetusta työjaksosta (8kk).

Kysyimme TOPPIS-ryhmältä ja heidän työpaikkaohjaajiltaan (mentorit) ohjaus- ja työvalmennustarpeesta:

– Opiskelijoiden ohjaustarve on vaihtelevaa.
– Mentoreiden ohjaus ja siihen käytetty aika koettiin riittäväksi, erityisesti teoriatiedon käytäntöön soveltamisessa.
– Mentorin ja oppilaitoksen opettajan yhteisiä tapaamisia toivottiin työpaikalle enemmän.
– Mentorit toivoivat koulutusta koskevaa infoa heti työjakson alkuvaiheeseen.
– Yleisesti koulutus koettiin hyödylliseksi ja hoiva-avustajien toivotaan työllistyvän koulutuksen jälkeen.

Ohjaus on lahja!

Ohjaus on  lahja!

Ohjaus on lahja!

Me Turun AKK:ssa olemme pyrkineet luontevaan yhteistyöhön työpaikkojen ohjaajien kanssa. Se on aina tavoiteltavan arvoinen pyrkimys.

Ja joskus se jopa onnistuu.

Ohjaustyön kehittäminen on jatkuva haaste meille aikuiskouluttajille ja yhteistyökumppaneillemme.

Kyselimme koulunkäynninohjaajien työpaikkaohjaajilta mielipiteitä ohjaustyöstä.

Tässä muuutamia kommentteja työpaikan ohjaajilta aikuisopiskelijoiden ohjaamisesta:

– ” Ohjaus ei tarkoita, että aina on ongelmia. ”

– ” Ohjauksen tarve vaihtelee. Toista pitää kannustaa ja toista jarrutella. ”

– ” Haasteet ovat ratkaisemista varten! ”

– ” Ohjaus on lahja, jonka opiskelijalle voi tarjota. ”

Ohjaustukea verkosta

Olemme jatkuvasti verkot solmussa. Ihan sellaisessa positiivisessa mielessä. Tämä solmu kertoo siitä todellisuudesta, että oppimisen arki on hypännyt verkkoihin.

Aikuisoppijan ja -opettajan välinen yhteys käy sujuvasti jo verkossa. Kuvaa ja ääntä liikkuu, ja asiat hoituvat. Myös työssä oppimisen ohjaajien ja työpaikan tukeminen oppimisprosessin aikana on helpompaa verkossa. Työntekijöiden houkutteleminen perinteiseen luokkatilaan PowerPoint esitystä nuokkumaan ei enää toimi.  On paljon luotevampaa ja helpompaa, kaikkien osapuolten kannalta, pyrkiä hoitamaan ohjaus ja tuki verkon kautta.

Turun AKK:n KAIPO (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen AT) -koulutuksissa  työpaikat on totutettu verkon kautta tulevaan informaatioon. Sitä olemme myös tässä hankkeessa lisäkehittämässä.

Ans kattoo ny, kui täsä käy!elearning2