Klinikkaope -mallin vakiintuminen ?

Klinikkaopettaja-mallin jatkokehittäminen on ollut keskeinen osa Valovoimainen -hanketta Salpauksessa. Pilottijakso (15 ov) toteutettiin Heinolassa yhteistyössä kaupungin vanhuspalvelujen kanssa. Tähän jaksoon liittyi yksi teoriapäivä viikossa. Klinikkaopettaja työskenteli opiskelijoiden työparina ja mentorien tukena ja piti osastotunteja.

Organisaatiomuutos ja nuoriso- ja aikuiskoulutuksen yhdistyminen ovat hieman jarruttaneet, mutta eivät pysäyttäneet työtä mallin vakiinnuttamiseksi. Tulevaisuutta on vuoden 2014 aikana pohdittu useissa hoitotyön opettajien tapaamisissa, viimeksi kuluneella viikolla. Johdon siunaus on saatu uusien työelämän kumppaneiden kartoittamiseen. Klinikkaopettaja-nimikkeestä on kuitenkin tarkoitus luopua:)

klinikkaopemallin_jatkokehittelyä

Samantapaisia kokeiluja on Suomessa tehty joitakin, Kotosen Sarin kooste löytyy täältä.
Salpauksen nuorisopuolella puolestaan on saatu erittäin hyviä kokemuksia Voo -hankkeen (vastuuta ottamalla opit) mallista. Siinä lähihoitajaopiskelijat toimivat työparina sairaanhoitaja-opiskelijoiden kanssa.

Tulevia suunnitelmia tehdäänkin nyt yhdessä Salpauksen nuorisoasteen opettajien kanssa. Valovoimainen -hankkeen pilotista saatujen kokemusten ja ilman projektirahoitusta käytettävissä olevien resurssien pohjalta esitämme sote-alan perustutkinnon aikuiskoulutuksen hoidon ja huolenpidon työssöoppimisjakson laajentamista (5 ov > 8 ov) ja ohjaavan opettajan läsnäolon lisäämistä työpaikalla (huomioidaan ops-työssä). Toteutus edellyttää halukkaiden kumppanien löytymistä työelämästä – yksiköitä, joihin voi samanaikaisesti sijoittua useita opiskelijoita. Kumppaneita haetaan Lahdesta ja sen lähiympäristöstä. Osa aikaisemmin koululla opitusta siirtyisi opittavaksi aidoissa hoitotyön tehtävissä. Nämä mahdollistavat opettajan ohjausresurssien lisäämisen top-jaksolla.

Suunnitelmissa on tutustumiskäyntejä potentiaalisiin yhteistyöpaikkoihin. Tuleva toimintapa muotoutunee yhteiskehittelyssä työelämän kanssa Voo-hankeen mallin ja klinikkaopettaja -mallin välimuodoksi. Esitämme myös verkosto- ja vertaisoppimispäivän järjestämistä samansuuntaisia ideoita hautoville:)

Mallin vakiintuessa voimme tarjota yksilöllisempää ohjausta, joustavampia oppimisratkaisuja, ja osaamisen tunnistaminen ja varmistaminen helpottuvat. Työssäoppimisen laajenemisesta ja lisääntyvästä ohjauksesta hyötyvät myös erityistä tukea tarvitsevat ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Malli tarjoaa lisäkäsiä hoitotyöhön ja opettajan työelämätaidot päivittyvät jatkuvasti. Kiinteämpi yhteistyö työelämän kanssa mahdollistaa työelämän ja koulutuksen luontevan kehittymisen puolin ja toisin.

Mainokset

Hoitamisen taitoja opitaan pelaamalla

Salpauksessa käyttöön otettu Smartfeet -pelialusta tarjoaa uusia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen. Hoitotyön opettajat Laura Laakkonen, Hanna Lokka ja Sari Kotonen toteuttivat ensimmäisen oman pelinsä. Peliin osallistuivat nuoriso- ja aikuispuolen lähihoitajaopiskelijat. Ensimmäiset kokemukset olivat erittäin hyviä.

Palautteet Badletille

Hankkeen loppusafarilla Espoon Omniassa oli mukana opiskelijoita, opettajia ja oppilaitoksen johtoa yhteensä noin 40 henkilöä, lisäksi Omnian merkonomiopiskelijat safarioppainamme.

Hankkeen teemoja teemoja ja tuotoksia esiteltiin loppusafarilla eri pisteillä. Lisäksi kokosimme osallistujilta vielä ajatuksia ja ehdotuksia kehittämistyöhön. Ryhmien kommentit kirjattiin selainpohjaiselle alustalla.  www.padlet.com/valovoimainen/safari 

Safari palveli erinomaisesti vertaisoppimista, ja opiskelijoiden osallistuminen tilaisuuteen koettiin tärkeäksi. Keskustelut päivän aiheista ja kokemuksista jatkuivat vilkkaana vielä bussissa Lahden tiellä sekä Turkuun matkaavassa bikkubussissa.

Tarkemmin safarin toteuksesta, teemoista, Marko Kuuskorven luennosta sekä osallistujien ajatuksista: loppusafari_koonti-pitka  (tähän tulee tiivistelmä)

padlet

Ajatuksia mobiilioppimisesta

Jatkakaa samaan malliin. Tämmöisiä suht yksinkertaisia ohjelmia on tämmöisen ”ei niin tekniikan ihmelapsenkin” mukava opetella =)

Kaikkien kannattaa perehtyä erilaisiin tapoihin joilla voi helpottaa omaa opiskeluaan/työntekoaan ja tehdä siitä itselleen mieleistä.

Sillä saa asiat jäsenneltyä helposti. Tehtyä muistiinpanoja visuaalisin keinoin.

Briitta kokosi 21 opiskelijan ja 7 opettajan ajatuksia mobiiliopiskelusta ja oppimisesta. Kooste on tehty palautekyselyjen pohjalta. opettajien-ja-opiskleijoiden-ajatuksia-mobiiliopetusta

tyopoyta

Opiskelijat oppimateriaalin tuottajina

Lähihoitajaopiskelijat ovat tuottaneet hoidollisiin toimiin ja muihin oppisisältöihin liittyvää av-materiaalia oman oppimisensa tueksi. Keskiössä ei ole tuotoksen tekninen tai taiteellinen laatu, vaan oppimisprosessi. Videot ja muut aineistot ovat koko ryhmän saatavilla Dropboxissa tai YouTubessa. Myös opettajat ovat yhä enemmän innostuneet sähköisen oppimateriaalin tuottamisesta. Esimerkiksi välinehuollon opetukseen ei ole tarjolla oppikirjoja. Alla on pari opiskelijoiden tuotosta ja välinehuollon esimerkkinä instrumenttikorin kokoaminen.

Muita opiskelijoiden tuottamia aineistoja ovat muun muassa

 • dosetti ja sen käyttö
 • pesutarvikkeita
 • Insuliinipistos
 • ampulli
 • sc pisto ja lääkkeenotto lagenulasta
 • pef-letkun laitto
 • risperdal Consta i.m. pistos
 • kilpirauhasen lääkehoito
 • Immunoglopuliinihoito
 • liikuntavammaisena Heinolassa – kenttätutkimus
 • virikkeellisyys ja sosiaalinen osallistuminen osana hoitotyötä
 • ikääntyneiden viriketoiminta
 • ikääntyminen ja ravitsemus